विश्वचौतारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

6/04/2017

सत्ता

यो सहरमा सत्ता फेरिईरहन्छ
बेमौसमको पत्ता फेरिईरहन्छ।

भूमिका अनेकन छन् उस्का
विना काम भत्ता फेरिईरहन्छ।

नयाँ कोट तयार भएर आयो
अनुदानका लत्ता फेरिईरहन्छ।

रूखको टुप्पोमा पुगेकोछ बाँदर
घरिघरि नै जत्था फेरिईरहन्छ।